Za vaše lažje delo in operativnost smo za vas pripravili različne vzorce individualnih pravnih aktov. V kolikor potrebujete pomoč pri izvedbi postopkov, nas kontaktirajte na

info@ekselenta.si

VZORCI - PODJETJA

obvezni interni akti podjetja

Nekateri splošni akti so za delodajalce zakonsko obvezni, tudi neobvezni pa so lahko pomembni za dobro organizacijo delovnega procesa in učinkovito urejanje delovnih razmerij.

Kateri splošni akti so za delodajalce obvezni?

 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc – s postopki preverjanja
 • Pravilnik o prepovedi „mobinga“ (trpinčenja na delovnem mestu)
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest, s katalogom delovnih mest (razen za manjše delodajalce)
 • Pravilnik o računovodstvu

Potrebujete obvezni ali neobvezni akt vašega podjetja ali zgolj revizijo obstoječega in uskladitev določb s spremembami in dopolnitvami zakonodaje?

Pišite nam na info@ekselenta.si in pripravimo vam ponudbo. 

vZOREC SKLEPA O DOLOČITVI LETNEGA DOPUSTA-BREZPLAČNO

Drugi odstavek 160. člena ZDR-1 določa, da je delodajalec  dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Prenesite si brezplačni vzorec! Ob tem je potrebno opozoriti, da je vzorec zgolj pripomoček, katerega je potrebno vsebinsko prilagoditi vašim potrebam.

Vzorec sklepaSklep o dolocitvi letnega dopusta

pravilnik o variabilnem nagrajevanju

Potrebujete Pravilnik o variabilnem nagrajevanju vaših zaposlenih? Kontaktirajte nas na info@ekselenta.si. 

OBVESTILO KANDIDATU O NEIZBIRI-BREZPLAČNO

V skladu z 30. členom ZDR-1, mora delodajalec v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran. 

Vzorec obvestila30. ČLEN ZDR-1-OBVESTILO KANDIDATU O NEIZBIRI-BREZPLAČNO

Potrdilo o vrsti dela, ki ga je delavec/ka opravljal/a-brezplačno

ZDR-1 v 78. členu določa, da je delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delavca/ke dolžan izdati potrdilo o vrsti dela, ki ga je delavec/ka opravljal/a. 

Vzorec potrdila: 78.člen ZDR-1-Potrdilo o vrsti dela, ki ga je delavec-delavka opravljal-a-BREZPLAČNO

POTRDILO O VRNITVI DOKUMENTOV DELAVCA/KE-brezplačno

ZDR-1 v 78. členu določa, da je delodajalec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delavca/ke dolžan vrniti vse njegove/njene dokumente. 

Vzorec potrdila: 78.člen ZDR-1-Vračilo dokumentov na zahtevo delavca-delavke ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi-BREZPLAČNO

PISNI PREDLOG ZA PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI S SPORAZUMOM dan s strani delavca/ke-brezplačno

81. člen ZDR-1 določa: Delodajalec ali delavka/delavec lahko podata predlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom. Predlog lahko torej podata eden ali drugi. Predlog lahko ena ali druga stran poda ustno ali pisno. Priporočamo, da se predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi da v pisni obliki. 

Vzorec pisnega predloga: 81.člen ZDR-1-Pisni predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, dan s strani delavca

PISNI PREDLOG ZA PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI S SPORAZUMOM dan s strani delodajalca-brezplačno

Kot zapisano zgoraj: pisni predlog za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, dan s strani delavca/ke. Tudi pri pisnem predlogu o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca predlagamo, da je le ta dan v pisni obliki.  

Vzorec pisnega predloga: 81.člen ZDR-1-Pisni predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, dan s strani delodajalca

prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

V prilogi najdete pojasnilo in del besedila vzorca. Celotno besedilo vzorca je dostopno na info@ekselenta.si. Kontaktirajte nas! 

Vzorec: 81.člen ZDR-1-Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom

REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA

Razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga je  prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

V postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga so potrebni naslednji akti:

 1. Obvestilo delodajalca delavcu/ki o nameri redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga;
 2. Vprašalnik o sodelovanju sindikata v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
 3. Obvestilo sindikatu o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu/ki;
 4. Potrdilo o vročitvi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu;
 5. Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Za vas smo pripravili vse naštete vzorce potrebnih aktov, s pojasnili, ki jih lahko pridobite na info@ekselenta.si. Kontaktirajte nas!

Vzorci naštetih aktov: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi-poslovni razlog-vzorci vseh potrebnih dokumentov postopka

VZORCI - OBČINE IN JAVNI ZAVODI

STATUT občine/zavoda, POSLOVNIK občinskega sveta/SVETA ZAVODA, ODLOK

Potrebujete pripravo vsebine statuta občine ali zavoda/poslovnika občinskega sveta ali sveta zavoda, predloge sprememb in dopolnitev statuta/poslovnika ali zgolj revizijo vsebine statuta/poslovnika s povratnimi informacijami glede potrebnih sprememb in dopolnitev? Pišite nam na info@ekselenta.si. 

Potrebujete vzorec po meri, glede na vaše potrebe?

Naša pravna služba je tukaj za vas, da vam pomaga pri sestavi individualnih aktov glede na vaše potrebe. Naš pristop je usmerjen v stranko, sodelovanje pa strokovno in zaupno. Potrebujete našo pomoč in podporo? Pišite nam

info@ekselenta.si