POSTAVI SI CILJE

Veliko imamo želj, sanj. Sanjarimo kaj želimo biti, kaj želimo početi, kaj želimo doseči. Tako v poslovnem kot v osebnem življenju. Gledamo v prihodnost in imamo vizijo. Listi na naših namiznih koledarčkih se obračajo, dnevi minevajo, naše želje in sanje pa ostajajo zgolj to….želje in sanje. In hrepenenja. Po nečem več. Z ne-uresničevanjem zastavljenih ciljev se v nas prikradejo občutki nesamozavesti, neizpolnjenosti in nepopolnosti. Izgubljamo motivacijo in vse bolj se v svojem življenju prepuščamo občutkom predaje. Vsaka želja, vsak zastavljen cilj, tako na osebni kot poslovni poti zahteva od nas predanost. Od nas zahteva akcijo, da se udejanji. Brez akcije lahko samo nemo zremo v prihodnost in se sprašujemo: »Kako bi bilo, če….?«

Zakaj veliko želja in sanj ostanejo zgolj to – želje in sanje? Eden izmed razlogov je, da si ne postavimo cilja. Cilje postavljamo, da se poglobimo v svoje sanje, želje in hrepenenja. Da se poglobimo v svojo vizijo. Da se poglobimo v to kar smo in kaj želimo postati. Kar želimo biti. Vendar, če želiš nekam priti, moraš najprej pogledati kje si in kakšna je tvoja izhodiščna točka. Kaj ti prinaša? Tako kot ima vsaka hiša temelje, da lahko v njej varno in udobno prebivamo, je potrebno tudi pri zastavljanju svojih ciljev zgraditi najprej dobre temelje. Dober temelj postavljanja ciljev je sestavljen iz odkritih in iskrenih odgovorov samemu sebi na vprašanja: “Kaj želim doseči?”, “Zakaj želim to doseči?” in “Kako bom to dosegel?”.

Prvo pravilo uspeha so JASNO in PAMETNO zastavljeni cilji.

Postavljanje ciljev te motivira. Cilji so orodje, ki te potisne iz pasive v aktivo. Da nekaj ukreneš. Da stopiš na pot in narediš prvi korak. Da narediš prvi korak je potreben načrt. Načrt kako boš stopal/a po poti do cilja. Potreben je temeljit razmislek in pretehtanje vseh možnosti. Tudi situacij, ko vse ne bo teklo gladko in tekoče. Potrebno si je postavljati pametne in prave cilje. Če si ne postaviš pametnega cilja, se lahko hitro zgodi, da boš v doseganje cilja vložil/a veliko napora, cilja pa kljub temu ne boš dosegel/a. In kakšen je pameten cilj? Pameten cilj je cilj, ki je jasno izražen in določen. Ki ni zastavljen splošno, ampak je zelo specifičen in konkreten. Pameten cilj lahko tudi izmeriš oz. določiš način, kako boš vedel/a, da si cilj dosegel/a. Nemalokrat se zgodi, da si postavimo cilje, ki niso realni, ki niso dosegljivi in ki so izven dosega našega realnega in možnega. Zato mora pameten cilj vsekakor biti realen in zate dosegljiv. Pri določanju ciljev ne smeš pozabiti se ozreti tudi po svoji neposredni okolici, bodisi doma ali na delovnem mestu ter preveriti, kako tvoja vizija in postavljeni cilji vplivajo na ljudi okrog tebe. Ali postavljeni cilji na kakršenkoli način vplivajo na ljudi okrog tebe? Vplivajo na način, ki ga ne želiš?

Pri kreiranju svoje prihodnosti se zavedaj tudi, da imajo naši možgani, naš način razmišljanja in naša podzavest neverjetno moč. Na poti doseganja zastavljenih ciljev te lahko podzavestno naloženi programi podpirajo, lahko pa tvojo pot doseganja zastavljenih ciljev ovirajo in ti pot otežujejo. Samo-poznavanje je ključ, ki odpira veliko odgovorov na vprašanje, zakaj ti nekaj ne gre. Iskren in poglobljen pogled vase, v svoje nezavedne vzorce, njihovo sprejemanje in nadomeščanje vzorcev, ki te ne podpirajo, s takšnimi, ki te podpirajo, je tvoja čarobna paličica. Ali deluješ iz stanja omejujočih prepričanj? Se vate prikradejo kdaj misli: »Ne glede na to, kar storim, enostavno vem, da cilja ne bom dosegel/a«. »Kar želim itak ni mogoče doseči. Nimam vpliva, zato je za postavljanje ciljev škoda časa«. »Sej bi si zastavil/a cilje, ampak…..« »Želim doseči to in to, ampak nimam vpliva/znanja/sredstev, ki jih potrebujem. Zato je itak vse skupaj brez veze«.

Saj veš…če verjameš, da ti bo uspelo ali če verjameš, da ti ne bo uspelo, v obeh primerih imaš prav.

S postavljanjem ciljev si začrtaš smer, v kateri želiš iti v svojem življenju. Izostriš dolgoročno vizijo svojega življenja, hkrati pa pridobiš motivacijo, da fokus usmeriš v doseganje zastavljenih ciljev. Sistematični pristop in uporaba določenih tehnik na poti doseganja ciljev, ti prineseta bolj učinkovito manifestacijo tvojega osebnega in poslovnega uspeha. Nihče ne bo ustvarjal in dosegal ciljev namesto tebe. V sebi nosiš vse vire, ki jih potrebuješ, da dosežeš zastavljene cilje, ki te bodo popeljali na pot osebnega in poslovnega uspeha. Na poti do svojega cilja se sprosti, uživaj in zaupaj.

Na svetu naj bi bilo 3% res uspešnih ljudi. Teh 3% uspešnih ljudi si postavlja cilje. Kratkoročne in dolgoročne.

Kaj ti preprečuje, da nisi del teh 3%?