O EKSELENTI

EKSELENTA je ustanovljena z namenom nuditi pravno, pisarniško, knjigovodsko in računovodsko pomoč in podporo malim in srednje velikim podjetjem na eni strani ter nuditi pravno asistenco občinam, javnim zavodom in društvom, nuditi strokovno pomoč in podporo pri uvajanju in vzdrževanju sistemov kakovosti (ISO standard) ter širiti znanje na različnih vsebinskih področjih v obliki seminarjev. 

IZOBRAŽEVANJA

Jasmina Plavšić
Ustanoviteljica Ekselente

Ustanoviteljica ESKELENTE sem Jasmina Plavšić, univerzitetna diplomirana pravnica, z dolgoletnimi vodstvenimi in pravnimi izkušnjami,  tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju, dolgoletnimi izkušnjami vodenja in vzdrževanja sistemov kakovosti  ter z dolgoletnimi izkušnjami vodenja večje in heterogene skupine zaposlenih. 

Kot univerzitetna diplomirana pravnica in kot vodja sem delovala v različnih delovnih sredinah, z različnimi osebnostmi, kot mama trem sinovom in kot življenjska sopotnica pa sem bila večkrat že testirana na poligonu življenja. Že več let uspešno vzdržujem in usklajujem oba pola, profesionalni in osebni, zato sem trdnega prepričanja, da so tudi vsebine vseživljenjskega učenja in osebne rasti pomembna popotnica za naš osebni in poslovni uspeh. V EKSELENTI dajemo prostor zato tudi tem vsebinam.

Jasmina Plavšić, univ.dipl.prav.
Ustanoviteljica Ekselente

Ustanoviteljica ESKELENTE sem Jasmina Plavšić, univerzitetna diplomirana pravnica, z dolgoletnimi vodstvenimiizkušnjami,  tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. EKSELENTA združuje naša pridobljena znanja in izkušnje ter tako izvaja za podjetja storitve v naslednjih ključnih stebrih: pravne storitve, pisarniške storitve, knjigovodske storitve, računovodske storitve ter storitve izpopolnjevanja znanja in izobraževanja z organizacijorazličnih seminarjev.  

Sama sem specializirala v zadnjih letih predvsem znanja in pridobila izkušnje na področju napotovanja delavcev v tujino ter na področju zaposlovanja tujcev. Ključni dejavnik uspešnega poslovanja podjetja je povezovanje in sodelovanje. V preteklih letih smo zato gradili na povezovanju in sodelovanju. Naša ekselentna mreža podjetjem pod našim okriljem, tako danes omogoča urejanje vseh zadev na enem mestu. In na to sem kot ustanoviteljica Ekselente, še posebej ponosna.

PODATKI PODJETJA

EKSELENTA, podjetniško, poslovno in pravno svetovanje, Jasmina Plavšić s. p.

DIREKTORICA: Jasmina Plavšić, univ. dipl. prav.
E – MAIL: jasmina.plavsic@ekselenta.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 9131701000
DAVČNA ŠTEVILKA: 54106842