KDO JE VODJA PRIHODNOSTI?

Najsi smo vodja tima, vodja manjše enote ali direktor/direktorica manjšega ali večjega podjetja, zmeraj vodimo z zgledom. Tudi, če nismo v neposrednem stiku z vsemi zaposlenimi. Kaj nas je naučila korona kriza? Katere izzive smo uspešno premagali in kateri izzivi nas še čakajo v prihodnosti? Vsekakor je situacija v kateri smo se znašli v zadnjem letu odsevala našo fleksibilnost, prilagodljivost in pripravljenost na spremembe. Vodje so tisti, ki vodijo zaposlene na poti doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Vodje so tisti, ki naj bi jim sodelavci sledili. V zadnjih mesecih je bilo veliko negotovosti, veliko situacij v katerih je bilo potrebno sprejemati odločitve in predvsem veliko situacij, v katerih je bilo potrebno sprejemati odgovornost. Potrebna je bila velika mera samo-obvladljivosti in obvladovanja svojih notranjih čustvenih stanj. Veliko zaposlenih se je soočalo s strahom, z jezo, z občutki nemoči, frustracijami, s takšno in drugačno skrbjo, anksioznostjo, depresijo,….Veliko komunikacije med vodji in zaposlenimi se je preselilo na splet in sprva se je zdelo, da medosebnega pristnega odnosa ne bo možno zlahka vzpostavljati. Vendar kljub vsem oviram in preprekam smo nekako uspeli pripeljati naše sodelavce, naše poslovne procese do točke, kjer smo danes. Z vzponi in padci, z dobrimi in včasih malo manj dobrimi odločitvami. Kaj je celotna situacija pomenila za vodje? Kaj nas je naučila? Kakšen naj bo vodja, vodja prihodnosti?

Vodja prihodnosti bo vsekakor oseba, ki bo v najtežjih situacijah znala obvladovati svoja notranja čustvena stanja. Ljudje smo čustvena bitja in velikokrat sprejemamo različne odločitve pod vplivom naših čustev. Predvsem, če sprejemamo odločitve in reagiramo pod vplivom jeze, strahu ali panike, lahko sprejemamo odločitve, ki ne bodo nosile želenih rezultatov. Prav tako se je potrebno zavedati, da vsa notranja čustvena stanja, ki jih vodje doživljamo, posredno prenašamo tudi na naše sodelavce. Prepoznavati svoja notranja čustvena stanja, jih znati definirati, poiskati vzroke zanje in jih ustrezno obvladovati, so veščine sodobnega vodje. Da bi vse to vodja uspel in znal, je potrebnega veliko samo-zavedanja in samo-poznavanja. Sodobni vodja bo zato v prihodnje še bolj kot do sedaj izhajal iz samega sebe in se spoznaval. Šele, ko bo dobro poznal samega sebe, bo znal bolje razumeti in voditi tudi tudi druge.  

Zmožnost sprejemanja odločitev in odločanja, sta drugi veščini sodobnega vodje. V nepredvidenih situacijah, v situacijah zmede in kaosa, je potrebno znati sprejemati odločitve. Sposobnost hitrega in racionalnega razmisleka o danih možnostih in zmožnostih je lastnost, ki bo v prihodnje nepogrešljiva veščina. Sodobni vodja bo v prihodnosti potreboval veščine, metode in tehnike, s katerimi se bo znal disociirati od situacij. S tem, ko se bo od situacije disociiral, bo na situacijo znal pogledati kot zunanji opazovalec, brez subjektivnega vrednotenja različnih dejstev. Zmožnost disociacije bo sodobnemu vodji omogočala vrednotenje nastale situacije popolnoma objektivno, s tem pa se bo odpiral nabor različnih možnih rešitev.

Sodoben vodja bo za vsako sprejeto odločitev znal sprejeti tudi odgovornost. Ne glede na to, kakšne rezultate bo dana odločitev nosila, želene ali neželene – sodobni vodja bo znal za sprejete odločitve sprejeti odgovornost. Stal bo za svojimi odločitvami.

V primeru krizne situacije, problematik in izzivov v poslovnih procesih imamo dve možnosti. Lahko ostajamo v problemskem okvirju in diskutiramo o problemih in izzivih, lahko pa iz problemskega okvirja izstopimo in se pomaknemo v smeri iskanja ustreznih rešitev. Na vsak izziv čaka ustrezna rešitev, le poiskati jo je potrebno. Sodobni vodja se bo iz problemskega okvirja znal pomakniti v stanje iskanja ustreznih rešitev. S tem bo vodil sodelavce, jim kazal pot ter jim posredno predajal znanje in način soočanja s težavami in izzivi.

Sodobni vodja oz vodja prihodnosti bo vsekakor tudi oseba, ki bo fleksibilna in bo odprta do sprememb. Psihološka tendenca vseh nas je, da k spremembam nismo naklonjeni. Spremembe prinašajo nekaj novega, nekaj neznanega, nas silijo k novim pristopom in načinom in od nas zahtevajo dodatno energijo in napor. Silijo nas iz območja nam znanega in varnega. Korona situacija nam je dala zavedanje, da nič ni stalno. Dala nam je zavedanje, da se situacije lahko spreminjajo iz dneva v dan. Najfleksibilnejši v tem procesu hitrih in nepričakovanih sprememb bodo preživeli in ohranili uspešnost poslovanja.

Ob vsem tem se bo vodja prihodnost zavedal, da svoje sodelavce nenehno vodi z zgledom. Ob svojem vodenju bo zbiral tiste pristope, načine sodelovanja in komuniciranja, ki bodo sodelavcem vnašali optimizem, pogum in zaupanje. Optimizem, pogum in zaupanje za boljšo prihodnost.