Datum/Čas
Datum: 16/05/2022
09:00 - 12:00

Kategorije


VABILO NA SEMINAR

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI VIDIK VREDNOTENJA ZALOG V PROIZVODNJI IN TRGOVNISKI ORGANIZACIJI

Seminar bo potekal v ponedeljek, 16. 05. 2022,  od 09.00 do 12.00 ure, v prostorih Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, na Leskoškovi cesti 12 (neposredna bližina nakupovalnega središča BTC).

Pomanjkljivo vodenje zalog lahko pripelje do težav  ob inventuri, ko knjigovodsko stanje ni usklajeno z dejanskim. Zaradi tega lahko plačate visoke nenačrtovane davke ali imate izgube zaradi zalog, ki jih ne morete več porabiti ali prodati.

Trgovske in proizvodne organizacije se v praksi pogosto srečujejo s težavami pri vodenju zalog. Proizvodne organizacije porabijo skoraj 80 odstotkov ustvarjenih prihodkov za pokrivanje neposrednih stroškov nabavljenega materiala in blaga, k čemur prištejemo še posredne stroške poslovanja organizacije. Vrednost porabljenih zalog se obravnava kot strošek, medtem ko se vrednost prodanih zalog obravnava kot poslovni odhodek. Zaloge lahko pomembno vplivajo na poslovni izid z vidika optimizacije zalog, poslovanja in najugodnejše davčne obravnave. Zato morajo organizacije pri evidentiranju zalog upoštevati, da je davčno priznan le tisti strošek zalog, ki je v koledarskem letu prodan in ustvari prihodke iz prodanih poslovnih učinkov.

VABILO s PROGRAMOM

PRIJAVNICA

VSEBINA SEMINARJA: 

1.Katere zaloge se pojavljajo v organizaciji in kateri dejavniki vplivajo nanje?
2.Zakaj so zaloge stroški in kako jih zmanjšati oziroma optimizirati?
3.Pomen odvisnih stroškov nabave zalog–kdaj se vključijo v nabavno vrednost in kdaj gredo neposredno v stroške?
3.Zakaj je pomembno, da spremljamo stroške in stanje zalog?
4.Katere evidence moramo voditi zvezi z zalogami(lastne, konsignacija, kooperanti)?
5.Kakšne so metode vrednotenja zalog materiala in surovin nedokončane proizvodnje ter zalog gotovih izdelkov?
6.Kakšne so metode vrednotenja zalog trgovskega blaga?
7.Zakaj so potrebni inventurni popisi zalog?
8.Kaj sta stroškovno mesto in stroškovni nosilec in kako ju oblikovati?
9.Katere so najpogostejše napake pri vodenju zalog v proizvodnji in trgovski organizaciji?

Prijavnico nam pošljite na elektronski naslov, naveden v prijavnici ali pa enostavno izpolnite prijavo na spletni strani.

 

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.