Datum/Čas
Datum: 19/10/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


Prepoznavanje in preprečevanje nasilja pri izvajanju socialne oskrbe v domačem okolju

 WEBINAR

torek, 19.10.2021, od 09.00 do 12.00 ure

Nasilje nad starejšimi je družbena problematika, ki se izraža na različnih področjih in sicer tako na področju medosebnega nasilja v družinskih odnosih, nasilja iz strani izvajalcev formalne oskrbe, kot tudi v slovenskem prostoru precej spregledanega nasilja do zaposlenih na področju dolgotrajne oskrbe. Nasilje ima mnogo obrazov zaradi česar je tema večplastna, saj se dotika vseh, ki vstopajo v življenjski prostor starejše ali bolne osebe, kot tudi sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe. Značilnost nasilja nad starejšimi in tisto, po čemer se nasilje nad starejšimi razlikuje od drugih oblik nasilja v družini je zagotovo dejstvo, da starost, psihofizična kondicija in perspektiva žrtve vplivajo na to, da gre nemalokrat tudi za življenjsko ogrožujoče situacije. Med vzroke za nasilje nad starejšimi zagotovo lahko uvrstimo relativno majhno družbeno in osebno moč, čustveno, fizično, ekonomsko, institucionalno odvisnost, izoliranost žrtve, nekritičnost do pojavov nasilja in njegovo neprepoznavanje kot tudi omalovaževanje, nespoštovanje dostojanstva in identitete starejših. Zaradi zaščitnih ukrepov je bila  v času epidemije močno zmanjšana tudi pomoč družini iz strani formalnih oskrbovalcev (krčenje storitev pomoči na domu, onemogočeno sprejemanje novih stanovalcev v dom starejših občanov, odpovedane  redne  nenujne zdravstvene storitve, začasno zaprtje nevladnih organizacij idr.)kar je še dodatno obremenilo družine in zaradi česar so se morali soočiti z novimi izzivi, del katerih je bila tudi skrb za onemoglega člana družine, ki so bili v teh časih še posebej ranljivi in občutljivi za dejavnike, ki bi lahko prizadeli njihovo dostojanstvo.

 

Predava:Carmen Rajer, mag.soc., vodja pomoči na domu v okviru Centra zasocialno delo Posavje (enotaKrško), vodja projekta integrirana oskrba OBC inKRSKO “MOST”, predavateljica pri Socialni zborniciSlovenije ter strokovnadelavka interventne službe v okviru CSD Posavje.

Prijavo lahko oddate na speltni strani (spodaj) ali pa izpolnjeno prijavnico posredujete na izobrazevanja@ekselenta.si.

PRIJAVNICA-Prepoznavanje in preprečevanje nasilja pri izvajanju socialne oskrbe v domačem okolju

 

 

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.