Datum/Čas
Datum: 02/03/2022
09:00 - 12:00

Kategorije


VABILO NA WEBINAR:

PLAČE in DRUGI STROŠKI DELA V JAVNEM SEKTORJU V LETU 2022

Webinar bo potekal v sredo, 2. 3. 2022,  od 09.00 do 12.00 ure, varno v aplikaciji zoom.

Pri odločanju o pravicah javnih uslužbencev, je v letu 2022 potrebno posvetiti posebno pozornost novostim, ki se nanašajo na višja izplačila. Leto 2022 javnim uslužbencem prinaša nove zneske povračil stroškov in drugih prejemkov: dnevnice za službena potovanja v Sloveniji, jubilejne nagrade in solidranostne pomoči. Seveda je ob tem potrebno upoštevati še vse ostale spremembe, ki vplivajo na položaj javnih uslužbencev (spremenjeni predpisi in kolektivne pogodbe), novo višino minimalne plače in pa specifike pri obračunavanju plač direktorjem v javnem sektorju.

Komu je webinar namenjen?

Webinar je namenjen zapsolenim v javnem sektorju (občine, javni zavodi, bolnišnice, zdravstveni domovi, DSO, vrtci, osnovne šole,…)

Plače in drugi stroški dela v javnem sektorju v letu 2022 – VABILO in OPIS DOGODKA

Plače in drugi stroški dela v letu 2022 – PRIJAVNICA

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.