Datum/Čas
Datum: 21/10/2021
13:00 - 15:00

Kategorije


Novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov v gospodarstvu

Na webinarju bomo predstavili novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in z dela, ki smo jih po spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v gospodarstvu začeli uporabljati pri povračilih za mesec september 2021.

V letu 2020 se je začela uporabljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Zadnjo spremembo te uredbe smo dobili v mesecu juliju 2021. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z novo uredbo, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

VSEBINA:

 • Kakšne novosti je v juliju 2021 prinesla sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pri povračilih stroškov za prevoz na delo – nov neobdavčen znesek povračil v višini 140 evrov mesečno.
 • Novosti pri izplačevanju potnih stroškov v letih 2020 in 2021 po novi Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
 • Kako po novem obračunavamo kilometrino za službene poti v tujino po spremembi uredbe v juliju 2021.
 • Kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu.
 • Kdaj so potni stroški neobdavčeni.
 • Način izpolnitve potnega naloga.
 • Različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino – priloga h gradivu so izračuni polnih in znižanih dnevnic po državah po obeh uredbah, ki jih uporabljamo v letu 2021),
 • Vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških.
 • Obračun in izplačila akontacije potnih stroškov.
 • Način izpolnitve obračuna potnih stroškov.
 • V kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice.
 • Praktični primeri izračuna dnevnic.
 • Davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete zaposlenim.
 • Kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj) in aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.

 

Za več informacij o dogodku, vas vabimo k ogledu vabila:

VABILO-PROGRAM IN INFORMACIJE O DOGODKU

 

PRIJAVE:

Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca (glejte spodaj) ali izpolnite prijavnico in jo pošljete na izobrazevanja@ekselenta.si.

V skladu s trenutno epidemiološko situacijo, bi dogodek potekal on-line, v aplikaciji ZOOM.

Vsa navodila glede prijave na dogodek prejmejo prijavljeni dan pred dogodkom na elektronski naslov.

PRIJAVNICA-Novosti za povračilo stroškov za prevoz na delo in potnih stroškov v gospodarstvu

 

 

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.