Datum/Čas
Datum: 16/09/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


DAVČNI, RAČUNOVODSKI in PRAVNI VIDIK DELOVANJA DRUŠTEV

 

VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Posebnosti pri ustanavljanju društva ali zavoda.

Delitev delovanja na nepridobitno in pridobitno dejavnost.

Vodenje poslovnih knjig v društvu (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo) ter vsebina Pravilnika o računovodenju.

Stroški / odhodki in prihodki v društvu.

Vodenje evidenc nabave opredmetenih osnovnih sredstev, zalog terjatev in obveznosti.

Blagajniško poslovanje društva.

Inventura sredstev in obveznosti do virov sredstev in popisne razlike.

Problemi vodenja računovodstva v društvih in pomen SRS 33 (2016).

Vsebina in rok za oddajo letnega poročila.

Vrste izplačil članom društva.

Primeri knjiženj določenih poslovnih dogodkov.

Odgovori na vprašanja udeleženk in udeležencev.

 

Za več informacij o dogodku, vas vabimo k ogledu vabila:

VABILO-Davčni, računovodski in pravni vidik delovanja društev

 

PRIJAVE:

Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca (glejte spodaj) ali izpolnite prijavnico in jo pošljete na izobrazevanja@ekselenta.si.

V skladu s trenutno epidemiološko situacijo, bi dogodek potekal on-line.

Vsa navodila glede prijave na dogodek prejmejo prijavljeni dan pred dogodkom na elektronski naslov.

 

PRIJAVNICA – Pravni, računovodski in davčni vidik delovanja društev

 

 

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.