Datum/Čas
Datum: 13/10/2021
10:30 - 14:00

Kategorije


Davčni in računovodski vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski organizaciji

Nabava materiala in surovin v praksi ne povzroča večjih težav, vendar se že prve težave pojavijo pri njihovi porabi. Pomembna je pravilna evidenca vodenja in porabe zalog materiala in surovin z ustreznimi metodami vrednotenja. Pomembno je pravilno vrednotenje in kalkulacija nabavne vrednosti materiala in surovin (nakupna cen, odvisni stroški), ki jih damo na zalogo ali jih direktno porabimo. Zelo pomembna je evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ter konsignaciji. Pravilno vodenje materialnega poslovanja in obračun proizvodnje ima velik vpliv na računovodski rezultat poslovanja proizvodne organizacije. Prav tako pri vodenju in obračunu materialnega poslovanja ne upoštevamo samo računovodske predpise, ampak ima velik vpliv tudi davčna zakonodaja (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina).


VSEBINA IZOBRAŽEVANJA:

Zaloge drobnega inventarja (material ali opredmetena osnovna sredstva).

Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo).

Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin.

Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo.

Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin.

Odvisni stroški nabave materiala in surovin ter njihova vključitev v nabavno vrednost zalog materiala in surovin.

Zaloga trgovskega blaga in odvisni stroški nabave tern razknjiževanje ob prodaji.

Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi).

Nabava v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz.

Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti).

Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja.

Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin.

Vpliv zalog na davčni obračun poslovanja.

Primeri knjiženj poslovnih dogodkov.

 

 

Za več informacij o dogodku, vas vabimo k ogledu vabila:

PROGRAM IN INFORMACIJE-Računovodsk in davčni vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski organizaciji

 

PRIJAVE:

Na dogodek se lahko prijavite preko spletnega obrazca (glejte spodaj) ali izpolnite prijavnico in jo pošljete na izobrazevanja@ekselenta.si.

V skladu s trenutno epidemiološko situacijo, bi dogodek potekal on-line, v aplikaciji ZOOM.

Vsa navodila glede prijave na dogodek prejmejo prijavljeni dan pred dogodkom na elektronski naslov.

PRIJAVNICA-Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti

 

 

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.