Datum/Čas
Datum: 26/03/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


Mobing v javnem sektorju, primeri iz prakse in preprečevanje konfliktnih situacij

                ki bo potekalo

v petek, 26.03.2021 s pričetkom ob 09.00 uri v aplikaciji ZOOM.

Vsa navodila za prijavo prejmete dan pred dogodkom.

VSEBINA:

  • Pravna ureditev mobinga (pregled zakonodaje);
  • Obveza delodajalcev (sprejem ustrezne politike, akti delodajalcev, preventivno ukrepanje, primeri dobre prakse);
  • Opredelitev mobinga in pojavne oblike (kaj je mobing/kaj ni mobing, vrste mobinga, mobing na vertikalni in horizontalni ravni; razvoj, vzroki in posledice mobinga); primeri iz sodne prakse;
  • Ukrepi za uspešno preprečevanje mobinga in primeri dobre prakse;
  • Konfliktne situacije in njihovo učinkovito preprečevanje.

GRATIS: Vzorec pravilnika o preprečevanju mobinga!

Kdo vodi webinar?

Webinar bo vodila Jasmina Plavšić, univ.dipl.pravnica. Več let je bila zaposlena na vodstvenem delovnem mestu v večjem javnem zdravstvenem zavodu, v sklopu katerega je vodila večje število različnih strokovnih delavcev (socialni delavci, sociologi, delovni terapevti, tehnologi, poslovne sekretarke, tajnice, psihologi, klinični psihologi, zdravniki, tehnologi, …) Pri svojem delu se je srečala z več pojavnimi oblikami mobinga, tako na vertikalni kot horizontalni ravni. Je mediatorka, opravljeni pa ima tudi obe stopnji izobraževanja iz Nevrolingvističnega programiranja.

Za program in prijavnico kliknite na spodnji povezavi:

VABILO

26.3.2021-VABILO-Mobing v javnem sektorju, primeri iz prakse in preprečevanje konfliktnih situacij

PRIJAVNICA

Prijavnica-MOBING V JAVNEM SEKTORJU-26.3.2021

Srečanje bo potekalo v aplikaciji ZOOM.

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.