Datum/Čas
Datum: 23/06/2021
10:00 - 12:30

Kategorije


 

DAVČNI, RAČUNOVODSKI IN PRAVNI VIDIK DELOVANJA DRUŠTEV

Društvo je v svoji osnovi neprofitna organizacija oziroma pravna oblika. Namen takih organizacij je delovanje za splošno družbeno korist. Njihova posebnost je, da si lastniki ne smejo izplačevati dobička. V Sloveniji je množica prostovoljnih društev, ki delujejo na podlagi prostovoljnega dela članov in katerih glavni namen je druženje, tradicija, skupno življenje in reševanje težav.

V praksi prihaja do veliko nepravilnosti z vidika davčnega, računovodskega in pravnega vidika njihovega delovanja. Edina prava rešitev, da se izognete nepravilnostim in posledično finančnim sankcijam je, da se podučite o specifikah njihovega delovanja, tako s pravnega, računovodskega kot tudi davčnega vidika.

VABILO Davčni, računovodski in pravni vidik delovanja društev

PRIJAVNICA – davčni, računovodski in pravni vidik delovanja društev

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.