Datum/Čas
Datum: 22/04/2021
09:00 - 13:00

Kategorije


DELAVEC INVALID Z VIDIKA DELOVNEGA, FINANČNEGA IN RAČUNOVODSKEGA VIDIKA

       Življenjski stil, zahteve trga dela ter višanje starostne meje za pokoj so dejavniki, ki vplivajo na to, da se vedno več delodajalcev v svojih delovnih okoljih srečuje z dejstvom, da ima v svojem delovnem okolju zaposlene delavce, ki jim je priznana kategorija invalidnosti.  Invalidne osebe v slovenskem pravnem redu uživajo posebno pravno varstvo in zanje veljajo določene specifike. Vabimo vas na webinar, na katerem vas bomo podrobneje seznanili z naslednjimi vsebinami:

-Specifika zaposlovanja invalidnih oseb po slovenski zakonodaji (ZDR-1; ZPIZ-1; ZZRZI in drugih
pomembnih predpisih).
– Obračun in knjiženje plač zaposlenih invalidov.
– Zaposlovanje invalidov glede na kvoto.
– Oproščeni prispevki in njihova poraba.
– Nagrade za zaposlovanje invalidov nad kvoto.
– Davčne olajšave glede zaposlovanja invalidov.

VABILO S PROGRAMOM: 

Delavec invalid iz delovnega, finančnega in računovodskega vidika

PRIJAVNICA: 

PRIJAVNICA – DELAVEC INVALID

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.