Datum/Čas
Datum: 20/05/2022
09:00 - 12:30

Kategorije


VABILO NA SEMINAR

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU in CELOSTNA OSKRBA OSEB Z DEMENCO

Seminar bo potekal v petek, 20. 05. 2022,  od 09.00 do 12.00 ure, v predavalnici (seminarski sobi) v knjižnici v Domžalah.

Pomoč na domu kot socialno varstvena storitev je strokovno voden proces in organizirana oblika pomoči, pri kateri sodelujejo različni deležniki.Strokovni delavci ob izvajanju same storitve nudijo strokovno pomoč pri zapletenih življenjskih situacijah ter zagotavljajo vodenje, koordinacijo in usmerjanje vseh deležnikov. Izvajanje pomoči na domu je ena tistih storitev, ki se je v zadnjih dvajsetih letih izredno razvila in postala ena temeljnih oblik pomoči starejšim, invalidnim in drugim pomoči potrebnim osebam v njihovem domačem okolju. Posebne, težke in zapletene specifike v praksi se kažejo pri osebah z demenco. Položaj oseb z demenco zahteva enakovredno zastopanje ne le osebe z demenco, temveč tudi vseh ostalih predstavnikov socialnega omrežja.
Le na ta način je mogoče zagotoviti pogoje za krepitev notranje moči, izboljšanje kvalitete življenja oseb z demenco
in življenja njihovih svojcev.

Vabilo s programom-Izvajanje pomoči na domu in celostna oskrba oseb z demenco

PRIJAVNICA-Pomoč na domu in celostna oskrba oseb z demenco

Za vas smo pripravili naslednjo vsebino:

Vodenje in koordiniranje storitve pomoči na domu.
Upoštevanje uporabniške perspektive.
Pristop usmerjen v uporabnika.
Pravice in potrebe uporabnika in njegovega okolja.
Pravice in odgovornosti zaposlenih pri izvajanju pomoči na domu.
Razumevanje demence iz uporabniške perspektive.
Načini identificiranja potreb ljudi z demenco za samostojno in kvalitetno življenje.
Krepitev moči oseb z demenco v vsakdanjem življenju.
Izdelava načrta za inovativne oblike pomoči ljudem z demenco.

 

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.