Datum/Čas
Datum: 28/04/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


RAVNANJE Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO

POZOR – SPREMEMBE ZA VSA PODJETJA, KI SPREJEMAJO IZDELKE V EMBALAŽI in DAJEJO NA TRG EMBALAŽO V KOLIČINI, KI JE MANJŠA OD 15 TON!

NOVA EMBALAŽNA UREDBA JE SPREJETA IN ZAČNE VELJATI 24.04.2021.

ROK ZA VČLANITEV NOVIH ZAVEZANCEV V EMBALAŽNO SHEMO JE 24.05.2021.

Sankcije za podjetja v primeru kršitev lahko znašajo kar do 75.000 eur in za samostojne podjetnike do 50.000 eur.

WEBINAR- SREDA, 28.04.2021 OD 09.00 DO 12.00 URE V APLIKACIJI ZOOM 

Predava ga Marija Gajšek, univ.dipl.inž.tehn., specialistka za ravnanje z odpadki in nevarnimi kemikalijami.

Sprejeta je bila Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta narekuje vsem podjetjem, ki uvažajo ali prvič na
trg dajejo embalirano blago, vključitev v embalažno shemo in plačevanje ambalažnine.

VSEBINA WEBINARJA:
Zakonodaja na področju varstva okolja in področju odpadkov, osnovni pojmi, razvrščanje in klasifikacija odpadkov
Obveznosti povzročiteljev odpadkov po uredbi o odpadkih
Letno poročilo o odpadkih in novosti
Ravnanje z odpadno embalažo
Uredba in pojmi iz uredbe
Embalaža, izdelek, odpadna embalaža
Letno poročilo o odpadkih in novosti
Zavezanci za vpis v ARSO, DROE in FURS?
Obveznosti embalerjev, uvoznikov in pridobiteljev embalaže
Obveznosti pri ravnanju z embalažo in OE
Konkretni primeri iz prakse

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?

Osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali ravnanje z odpadki, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Dogodek je namenjen predvsem podjetjem, ki jim prihajajoča uredba nalaga plačevanje embalažnine, saj se prag 15 ton embalaže z novo uredbo ukinja.

RAVNANJE Z ODPADKI-VABILO-28.4.2021

PRIJAVNICA – Ravnanje z odpadki

 

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.