Datum/Čas
Datum: 19/05/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


POMOČ NA DOMU

WEBINAR, V SREDO, 19.05.2021, OD 09.00 DO 12.00 URE V APLIKACIJI ZOOM

Izvajanje pomoči (oskrbe) na domu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev in obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo. Glavni razlog za potrebe sistemske ureditve področja dolgotrajne oskrbe je v staranju prebivalstva in v naraščajočem deležu starejše populacije, ki potrebuje pomoč v vsakdanjem življenju. Na tokratnem izobraževanju bo predstavljena normativna ureditev tega področja in izzivi vseh deležnikov pri izvajanju storitev oskrbe na domu. Udeleženci se bodo seznanili tudi s ključnimi izzivi in strokovnimi podlagami za nadaljnji razvoj socialne pomoči na domu.

VSEBINA WEBINARJA:
-POMOČ DRUŽINI NA DOMU-PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI
-IZVAJANJE POMOČI NA DOMU V ČASU EPIDEMIJE SARS-COV-2
-DOLGOTRAJNA OSKRBA V DOMAČEM OKOLJU

KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem občinam, izvajalcem pomoči na domu, centrom za socialno delo ter ostalim zainteresiranim, ki se srečujejo z obravnavano problematiko oziroma jih vsebina webinarja zanima.

PREDAVATELJICA:
Predava Carmen Rajer, mag.soc., vodja pomoči na domu v okviru Centra za socialno delo Posavje (enota Krško), vodja projekta integrirana oskrba OBC in KRSKO “MOST”, predavateljica pri Socialni zbornici Slovenije ter strokovna delavka interventne službe v okviru CSD Posavje.

VABILO-POMOČ NA DOMU

PRIJAVNICA – Pomoč na domu

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.