Datum/Čas
Datum: 19/04/2021
13:00 - 15:00

Kategorije


POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM V JAVNEM SEKTORJU

S 1. 1. 2020 je začela veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki uvaja spremembe pri izplačevanju potnih stroškov tako v letu 2020 kot tudi v letu 2021. V praksi se pojavlja precej vprašanj tudi na področju ostalih povračil stroškov v zvezi z delom, kot so nadomestila za prehrano med delom in prevoz na delo, kot tudi odpravnin, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči ipd. Na webinarju vas bomo opozorili tudi na posebnosti pri obračunavanju dnevnic v javnem sektorju na podlagi razlag kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. Z namenom, da se izognete sankcijam ob nepravilnem izplačevanju povračil stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

Vsebina webinarja:

• Kako po zadnji spremembi uredbe v decembru 2020 obračunavamo kilometrino za službene poti v
tujino;
• Izplačevanje nadomestila za prehrano med delom;
• Posebnosti pri povračilu stroškov prevoza na delo;
• Kdaj pripada zaposlenemu terenski dodatek;
• Kdaj izplačamo nadomestilo za ločeno življenje;
• Jubilejne nagrade;
• Posebnosti pri odpravnini ob upokojitvi;
• Solidarnostna pomoč,
• Plačila dijakom in študentom za obvezno prakso, vključno s povračili stroškov.

Vabilo s programom: 

Povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju-VABILO

Prijavnica:

PRIJAVNICA povračilo stroškov v zvezi z delom v javnem sektorju

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.