Datum/Čas
Datum: 17/06/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


 

VABILO na SEMINAR:

ZAPOSLENI S III. KATEGORIJO ZPIZove INVALIDNOSTI V PRAKSI

 

Seminar bo potekal v živo, v četrtek, 17.06.2021 od 09.00 do 12.00 ure v konferenčni dvorani v knjižnici v Domžalah.

08.30 – 09.00

 

Registracija

09.00 – 10.30

 

Prilagoditev delovnih mest za zaposlene s III. kategorijo ZPIZ-ove odločbe, Erg. Marko Lovše, dipl.ing.

Kako upoštevati omejitve na delovnem mestu v skladu z odločbami ZPIZ-a?

 

10.30 – 11.00

 

Odmor

11.00 – 12.30

 

Finančne in druge ugodnosti delodajalcev za zaposlene delavce s kategorijo invalidnosti, Jasmina Plavšić, univ.dipl.prav.

Vrste finančnih vzpodbud, subvencije plač invalidom, plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo, plačilo stroškov podpornih storitev delavcem invalidom, oprostitev plačila prispevkov, nagrada za preseganje kvote, postopek za pridobitev in sofinanciranje tehničnih pripomočkov, kvotni sistem in podporna zaposlitev delavca invalida.

PREDAVATA:

Erg. Marko Lovše, dipl.ing. je strokovnjak za varnost, zdravje in dobro počutje na delovnem mestu. Kot strokovnjak za ergonomijo in ohranjanje vitkosti podjetja pomaga podjetjem pri tistih zaposlenih, ki pri svojem delu trpijo zaradi bolečin vzdolž celotnega telesa (hrbtenica, vrat, ramena, zapestje…), imajo psihosocialna tveganja pri svojem delu, želijo poskrbeti za zdravje svojih zaposlenih, saj se zavedajo, da so bolniški staleži predvsem v poslovno škodo podjetja. Med drugim kot ergonomist tolmači odločbe ZPIZ-a ter delodajalcem svetuje pri njihovem implementiranju.

Jasmina Plavšić, univ.dipl.prav. je skoraj desetletje vodila Center za poklicno rehabilitacijo Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije-Soča. V dolgoletni praksi dela je vodila programe zaposlitvene in poklicne rehabilitacije v štirih različnih lokalnih okoljih (Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Ljubljana) ter sodelovala z delodajalci na področju zaposlovanja invalidov, pridobivanja subvencij in finančnih vzpodbud za zaposlene invalide, prilagoditev delovnih mest, uveljavljanja stroškov prilagoditve delovnih mest, svetovala v sklopu postopkov pridobitve in sofinanciranja tehničnih pripomočkov za delavce invalide in podobno. Kot ustanoviteljica zavoda Ekselenta danes podjetjem nudi strokovno-tehnično pomoč in podporo ter podjetjem svetuje tudi v postopkih zaposlovanja delavcev invalidov.

VABILO- Zaposleni s III. kategorijo ZPIZ-ove invalidnosti 

PRIJAVNICA – Zaposleni s III kategorijo ZPIZove odločbe

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.