Datum/Čas
Datum: 17/02/2021
09:00 - 12:30

Kategorije


PRIPRAVA LETNEGA POROČILA 2020 ZA POSREDNE PRORAČUNSKE UPORABNIKE

-AKTUALNA ZAKONODAJA, NOVOSTI, NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE IN PRIMERI DOBRIH PRAKS-

Na webinarju bodo predstavljene naslednje teme in vsebine:

I. RAČUNOVODSKI VIDIK PRIPRAVE LETNEGA POROČILA

Pregled zakonskih predpisov za računovodenje za leto 2020

Obrazložitev letnega poročila (poslovno poročilo – kdo je zadolžen in glavni poudarki)

Računovodska razkritja izkazov poslovnega izida in bilance stanja s prilogami

II. DAVČNI OBRAČUN

Kdo so zavezanci in kaj predstavljajo

Pridobitni in nepridobitni prihodki z davčnega vidika

Posebnost davčnega obračuna za leto 2020 – vrstni red koriščenja davčnih olajšav

KDO VODI WEBINAR?

Majda Gominšek je finančna svetovalka in ekonomistka z več kot 30letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletjasamostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva,financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Jesvetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika za ravnatelje infinančnem poslovanju društev. Je specialistka na predmetnem področju, z veliko praktičnimi izkušnjamiin znanjem, zato ne zamudite te izjemne priložnosti.

VLJUDNO VABLJENI!

V polje “PLAČILNI PODATKI” vpišite:

Fizične osebe: Ime in priimek, naslov za izstavitev računa.
Pravne osebe: Naziv plačnika, naslov, in ID za DDV.

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.