Datum/Čas
Datum: 15/04/2021
09:00 - 15:00

Kategorije


Praksa osebne asistence v času epidemije
-Dodatna znanja, ki jih osebni asistent potrebuje pri delu z uporabnikom-

               V četrtek, 15.04.2021 od 09.00 do 15 ure v aplikaciji ZOOM.

Vsebina webinarja ustreza četrtemu odstavku 18. člena Zakona o osebni asistenci, ki določa, da se osebni asistent na poziv izvajalca osebne asistence vsako leto vsaj en delovni dan mora dodatno izobraževati za opravljanje osebne asistence.

Vsa navodila za prijavo prejmete dan pred dogodkom.

PROGRAM WEBINARJA:

 

09.00-10.00          ZBIR VSEH POTREBNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE OKUŽB PRI DELU Z UPORABNIKOM
(Jasmina Plavšić, univ.dipl.prav., Zavod Ekselenta)

Še zmeraj se nahajamo v obdobju epidemije in situacija kaže, da bo naša življenja potrebno dolgoročno prilagoditi različnim epidemiološkim situacijam. Še posebej pomembni bodo tudi v bodoče ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Kateri so tisti ukrepi, za preprečevanje širjenja okužb, ki jih mora vsak osebni asistent poznati in dosledno upoštevati pri svojem delu z uporabniki?

10.00-11.00        PRILAGODITEV DOMAČEGA OKOLJA UPORABNIKA GLEDE NA VRSTO INVALIDNOSTI
 (Mira Nemec, URI-Soča, izvedenka strokovne komisije za pridobitev pravice do osebne asistence)

Poznamo več vrst invalidnosti. Invalidnosti so lahko prirojene, lahko so tekom življenja pridobljene. Lahko so posledica različnih bolezenskih stanj, lahko pa so posledica morebitnih nezgod. Osebe so lahko delno ali popolno gibalno ovirane. Delna ali popolna gibalna oviranost zahteva različne prilagoditve uporabniku v njegovem domačem okolju. Na webinarju spoznate primere dobrih praks prilagoditev domačega okolja uporabnika za delno pokretne (osebe na invalidskem vozičku) in nepokretne (osebe, ki so zaradi invalidnosti prikovane na posteljo).

11.00-11.30          ODMOR

11.30-12.30          VPLIV ZDRAVIL NA FUNKCIONIRANJE UPORABNIKA
 (Ksenija Šterman, Zdravnica medicine dela, prometa in športa, URI Soča)

Invalidnosti najpogosteje spremljajo različna fiziološka in psihološka stanja, zaradi katerih je potrebno zdravljenje in jemanje različnih zdravil. Kakšen vpliv imajo zdravila na uporabnikovo vsakodnevno funkcioniranje in na kaj morate biti osebni asistenti še posebej pozorni? Odlično, izrazito praktično ipodane vsebine in strokovno znanje.

12.30-13.30         DUŠEVNE MOTNJE IN TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU PRI UPORABNIKU
(Monika Klojčnik, mag.psih., URI Soča)

Situacija povezana s COVID-19 je marsikateremu uporabniku vir dodatnega stresa in stiske. V kolikor se je uporabnik s težavami v duševnem zdravju in z duševnimi motnjami soočal že pred časom epidemije, so lahko v času epidemije in tudi po njej te težave še izrazitejše. V praksi se pogosto zamenjujejo težave v duševnem zdravju z duševnimi motnjami. Kakšna je razlika med njimi, katere vrste duševnih motenj in težav v duševnem zdravju vse poznamo, kako jih prepoznamo, katere so trajne, katere ozdravljive in kako lahko v primeru težav v duševnem zdravju oz. duševnih motenj uporabniku pomaga osebni asistent?

13.30-15.00         TEŽAVNI UPORABNIKI ali NEFLEKSIBILNI KOMUNIKATORJI?
(Jasmina Plavšić, univ.dipl.prav., Zavod Ekselenta)

Jezni, klepetavi, zaprti, neotesani, vzvišeni, vsevedi, molčeči,….. uporabniki? Imamo težavnega uporabnika ali smo kot osebni asistent nefleksibilni komunikator? Kako graditi odnos z najbolj osebnostno specifičnimi uporabniki ter katere metode in tehnike uporabiti?

Za program in prijavnico kliknite na spodnji povezavi:

VABILO

VABILO – PRAKSA OSEBNE ASISTENCE V ČASU EPIDEMIJE

PRIJAVNICA

PRIJAVNICA-PRAKSA OSEBNE ASISTENCE V ČASU EPIDEMIJE-15.4.2021

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.