Datum/Čas
Datum: 22/03/2021
09:00 - 12:30

Kategorije


PRAVILEN OBRAČUN PLAČ in OBDAVČITEV PREJEMKOV ZAPOSLENIH

Zaradi mnogih vprašanj in dilem zaposlenih, ki se ukvarjajo z obračuni in knjiženji osebnih prejemkov ter zaradi velikega vpliva vseh dodatkov in obračunov plač povezanih s COVID-19, vas vabimo na webinar, kako pravilno obračunati in knjižiti najrazličnejše osebne prejemke, ki jih prejemajo zaposleni.

Zelo praktično in jasno vam bo predstavljena vsa aktualna zakonodaja, ki jo morate upoštevati pri obračunu osebnih prejemkov zaposlenih na eni strani ter kako pravilno obračunati in knjižiti najrazličnejše obračune osebnih prejemkov na drugi strani.

Seznanili se boste, kaj stroški obračunov osebnih prejemkov pomenijo za delodajalce, tako z računovodskega kot z davčnega vidika. Predstavili vam bomo tudi vsebino in vrsto bonitet in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ter njihov vpliv na poslovanje delodajalcev in obdavčitev zaposlenih ter na kaj biti še posebej pozoren v sklopu obračunavanja zaradi COVID-19.

VSEBINA WEBINARJA:

Obračun plače zaposlenih (bruto plača, dodatki, prispevki iz in na bruto bonitete, dohodnina, odtegljaji).

Regres za letni dopust (višina, čas izplačila, obdavčitev ipd.).

Bolniške odsotnosti v breme delodajalca in v breme zavoda.

Bonitete zaposlenih, ki jih nudi delodajalec določenim zaposlenim.

Neplačani dopust in delo od doma (uporaba lastnih osnovnih sredstev ali uporaba sredstev v lasti delodajalca).

Odpravnine (iz operativnih razlogov, zaradi nesposobnosti, ob upokojitvi, zaposlitve za določen čas).

Drugi prejemki iz delovnega razmerja (terenski dodatek, ločeno življenje, solidarnostne pomoči ipd.).

Obračuni nadomestil, ki so povezani s COVID19 tako z vidika delodajalca kot z vidika delojemalca.

Predstavitev knjiženj poslovnih dogodkov s področja prejemkov zaposlenih.

Odgovori na vprašanja udeležencev.

Webinar bo vodila: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva. Je samostojna podjetnica, ki se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem predmetnega področja. Področja, ki jih pokriva so finance, računovodstvo in davki. Predava na zasebnih višjih, visokih šolah ter fakultetah, kot so področja: finance, računovodstvo, davki in ekonomija. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.

Je specialistka na področju obračuna plač in obdavčitve prejemkov zaposlenih.

VLJUDNO VABLJENI!

V polje “PLAČILNI PODATKI” vpišite:

Fizične osebe: Ime in priimek, naslov za izstavitev računa.
Pravne osebe: Naziv plačnika, naslov, in ID za DDV.

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.