Datum/Čas
Datum: 09/04/2021
09:00 - 12:30

Kategorije


ZUP-Najnovejša sodna praksa v pritožbenem postopku in v postopku izrednih pravnih sredstev

Petek, 09.04.2021, od 09.00 do 12.00 ure v aplikaciji ZOOM

Vsa navodila za prijavo prejmete dan pred dogodkom.

VSEBINA:

V uvodnem delu bo predavatelj predstavil:

  • najpomembnejše določbe Zakona o splošnem upravnem postopku glede pritožbe, obnove postopka, spremembe ali odprave odločbe v zvezi z upravnim sporom, odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe in ničnost odločbe.

V nadaljevanju bo predavatelj sistematično obravnaval najpomembnejšo najnovejšo sodno prakso pri sledečih problemskih sklopih:

  • pritožba, pravica do pritožbe, pristojnosti za odločanje o pritožbi, roki za pritožbo, pritožbeni razlogi, oblika in vsebina pritožbe, vložitev pritožbe, delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo, odločanje organa druge stopnje v zvezi s pritožbo, pritožba v primeru molka organa, rok za izdajo odločbe o pritožbi, pritožba zoper sklep.

Predavatelj bo predstavil tudi novejšo sodno prakso posameznih izrednih pravnih sredstev. Tekom izobraževanja vam bodo posredovane evidenčne številke obravnavanih odločb pristojnih sodišč ter izpostavljeni bodo posebno relevantni deli, kar vam bo služilo kot opora pri vašem strokovno-praktičnem delu v prihodnje.

Predavatelj:

Rok Dacar je asistent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer se ukvarja pretežno s področji upravnega in konkurenčnega prava. Opravlja sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Celju. Kot štipendist Evropske komisije je zaključil magisterij iz evropskih ved na College of Europe v Brugesu (2018). Tekom magistrskega študija v Ljubljani je delal kot uradnik v Državnem zboru.

Webinar je namenjen vsem strokovnim delavcem, ki pri svojem delu vodijo postopke po ZUP: strokovni delavci na občinah, upravnih enotah, centrih za socialno delo, ministrstvih, Zavodu RS za zaposlovanje….

Za program in prijavnico kliknite na spodnji povezavi:

VABILO

09.04.2021-NAJNOVEJŠA SODNA PRAKSA V PRITOŽBENEM POSTOPKU IN POSTOPKU IZREDNIH PRAVNIH SREDSTEV-VABILO

PRIJAVNICA

09.04.2021-ZUP-NAJNOVEJŠA SODNA PRAKSA V PRITOŽBENEM POSTOPKU IN POSTOPKU IZREDNIH PRAVNIH SREDSTEV-PRIJAVNICA

Srečanje bo potekalo v aplikaciji ZOOM.

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.