Datum/Čas
Datum: 09/03/2021
09:00 - 11:00

Kategorije


ČIŠČENJE V ČASU KORONA-KRIZE in PO NJEJ

Za čistilke, čistilce in odgovorne osebe za čiščenje: Na kaj biti še posebej pozorni?

Čistilke in čistilci imajo vsakodnevno opravka z nevarnimi, strupenimi čistili ter neustreznimi delovnimi pogoji. Njihova vloga je v zadnjem letu, pri preprečevanju širjenja okužb ter ob zahtevah pravilnega in varnega čiščenja, dobila še posebej na pomenu. V času korona-krize in po njej je še posebej priporočljivo obvezno izobraževanje čistilk in čistilcev, da na eni strani svoja znanja obnavljajo in da na drugi strani pridobijo dodatna potrebna znanja z vidika preprečevanja okužb in varovanja zdravja.

VSEBINA WEBINARJA:

Profil čistilke – znanja, sposobnosti, kompetence, odgovornosti

Osebna higiena, higiena oblačil, higiena delovnih pripomočkov

Osnovne zahteve in priporočila pri izvajanju čiščenja

Čistilo, razkužilo – namen uporabe

Čiščenje in razkuževanje pri večjem pojavu okužb dihal (gripa, korona-virus, rota-virus,..)

Pot prenosa novega korona-virusa?

Higiena rok – postopek umivanja in razkuževanja rok, uporaba zaščitnih rokavic

Higiena kašlja, uporaba zaščitne maske

Vrste čistil in razkužil, rokovanje z njimi

Priprava raztopine za čiščenje, razkuževanje – postopek čiščenja, razkuževanja

Najpogostejše napake pri čiščenju in razkuževanju

Odgovori na vprašanja udeležencev.

Webinar bo vodila ga Marija Gajšek. Marija Gajšek je univerzitetna živilska tehnologinja in ima veliko izkušenj na področju izvajanja nadzora čiščenja. Izvedla je številna izobraževanja na temo čiščenja. Leta 2015 se je odločila za samostojno pot. Pokriva področje varnosti pri delu in požarne varnosti. V številnih podjetjih, šolah in trgovskih centrih opravlja nadzor kakovosti. V sklopu nadzora opravlja nadzor in verifikacije HACCP sistemov. Izvaja plane vzorčenj, odvzeme vzorcev, izobražuje zaposlene s področja varne priprave hrane, varnosti pri delu in požarne varnosti ter svetuje podjetjem kako izvajati varna čiščenja v skladu s sprejetimi standardi.

Vabilo s programom:

ČIŠČENJE V ČASU KORONAKRIZE IN PO NJEJ-VABILO

Prijavnica:

PRIJAVNICA

VLJUDNO VABLJENI!

V polje “PLAČILNI PODATKI” vpišite:

Fizične osebe: Ime in priimek, naslov za izstavitev računa.
Pravne osebe: Naziv plačnika, naslov, in ID za DDV.

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.