Datum/Čas
Datum: 08/06/2021
09:00 - 12:00

Kategorije


 

Zaradi odličnega strokovnega predavanja, odličnega odziva udeležencev ter pomembnosti tematike,
ponavljamo webinar:

RAVNANJE Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO

NOVA EMBALAŽNA UREDBA JE SPREJETA IN JE PRIČELA VELJATI 24.04.2021.

ROK ZA VČLANITEV NOVIH ZAVEZANCEV V EMBALAŽNO SHEMO JE 24.05.2021.

Sankcije za podjetja v primeru kršitev lahko znašajo kar do 75.000 eur in za samostojne podjetnike do 50.000 eur.

Sprejeta je bila Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta narekuje vsem podjetjem, ki uvažajo ali prvič na trg dajejo embalirano blago, vključitev v embalažno shemo in plačevanje embalažnine.

Webinar je namenjen osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali ravnanje z odpadki, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti. Dogodek je namenjen predvsem podjetjem, ki jim nova uredba nalaga plačevanje embalažnine, saj se prag 15 ton embalaže z novo uredbo ukinja.

VABILO Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

PRIJAVNICA RAVNANJE Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.