Datum/Čas
Datum: 13/05/2021
13:00 - 15:00

Kategorije


ZARADI ODLIČNEGA ODZIVA UDELEŽENCEV IN POMEMBNOSTI TEMATIKE, PONAVLJAMO WEBINAR:

RAVNANJE Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO 

Sprejeta je bila Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo. Ta narekuje vsem podjetjem, ki uvažajo ali prvič na
trg dajejo embalirano blago, vključitev v embalažno shemo in
plačevanje embalažnine.

Webinar je namenjen osebam, ki so odgovorne za področje okolja in/ali ravnanje z
odpadki, še posebej podjetjem iz proizvodnih in storitvenih
dejavnosti. Dogodek je namenjen predvsem podjetjem, ki jim
prihajajoča uredba nalaga plačevanje embalažnine, saj se
prag 15 ton embalaže z novo uredbo ukinja

Vljudno vabljeni!

V polje “Plačilni podatki” nam napišite vaše podatke (ime in priimek ter naslov v primeru, ko je plačnik fizična oseba/ naziv, naslov in ID za DDV v primeru, ko je plačnik pravna oseba).

Prijava na dogodek

Za ta dogodek so rezervacije zaprte.